TT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO HỌC PHÍ  

 

TT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
01 Giám Sát Thi Công Xây Dựng 1.5 Tr 14 Khảo Sát Địa Chất, Địa Hình CT 2.0 Tr
02 Chỉ Huy Trưởng Công Trình XD 1.1 Tr 15 Khảo Sát Công Trình Xây Dựng 1.5 Tr
03 Quản Lý Dự Án Đấu Tư XD 1.2 Tr 16 An Toàn Lao Động – Vệ Sinh LĐ 1.0 Tr
04 Giám Đốc Quản Lý Dự Án 1.5 Tr 17 Quản Lý Tòa Nhà, VH Nhà Chng Cư 2.5 Tr
05 Đấu Thầu Cơ Bản 0.8 Tr 18 Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà 2.5 Tr
06 Đấu Thầu Nâng Cao 1.0 Tr 19 Đọc Bản Vẽ Xây Dựng 1.4 Tr
07 Định Giá Xây Dựng 1.5 Tr 20 Kế Toán Trưởng 2.0 Tr
08 Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng 1.4 Tr 21 Kế Toán Tổng Hợp 2.0 Tr
09 Quản Lý Chi Phí, Thanh Quyết Vốn 1.0 Tr 22 Văn Thư Lưu Trữ 2.0 Tr
10 Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán 1.0 Tr 23 Văn Phòng Thống Kê 2.0 Tr
11 Kiểm Định Chất Lượng Công Trình 1.0 Tr 24 Môi Giới Bất Động Sản 2.0 Tr
12 Quản Lý Phòng Thí Nghiệm XD 2.0 Tr 25 Định Giá Bất Động Sản 2.0 Tr
13 Thí Nghiệm Viên Xây Dựng 2.0 Tr 26 Quản Lý Sàn Bất Động Sản 2.0 Tr

 

TT TÊN NGHỀ ĐÀO TẠO ĐT   TT TÊN NGHỀ ĐÀO TẠO ĐT
01 Vận hành thiết bị nâng hàng Nghề 26 Kỹ thuật chế biến món ăn Nghề
02 Bảo mẫu Nghề 27 Văn thư lưu trữ Nghề
03 Kế toán tổng hợp Nghề 28 Văn thư hành chính Nghề
04 Kế toán doanh nghiệp Nghề 29 Hành chính văn phòng Nghề
05 Quản lý thiết bị trường học Nghề 30 KT chống ăn mòn kim loại Nghề
06 Móc cáp treo hàng Nghề 31 Nghiệp vụ bàn bar Nghề
07 Quản lý khách sạn Nghề 32 NV phục vụ phòng khách sạn Nghề
08 KT chống ăn mòn kim loại Nghề 33 Nghiệp vụ lễ tân Nghề
09 Trắc đạc, trắc địa Nghề 34 Nghiệp vụ buồng phòng Nghề
10 Điện dân dụng Nghề 35 Cấp thoát nước Nghề
11 Điện công nghiệp Nghề 36 Thợ nề Nghề
12 Vận hành trạm trộn bê tông Nghề 37 Thợ cơ khí Nghề
13 Vận hành nồi hơi Nghề 38 Thợ hàn Nghề
14 Công nghệ ô tô Nghề 39 Thợ cốt pha Nghề
15 Xây dựng dân dụng Nghề 40 Thợ xây Nghề
16 Vận hành xe nâng Nghề 41 Thợ cầu đường Nghề
17 Lắp ráp giàn khoan Nghề 42 Thợ điện Nghề
18 Vận hành máy xúc Nghề 43 Thợ sơn Nghề
19 Vận hành máy ủi Nghề 44 Kỹ thuật giao thông Nghề
20 Vận hành máy san Nghề 45 Thợ tiện Nghề
21 Vận hành máy lu Nghề 46 Thợ mộc Nghề
22 Vận hành máy cẩu Nghề 47 Lắp rắp cơ khí Nghề
23 Vận hành cầu trục tháp Nghề 48 Vận hành máy công trình Nghề